EQUIPMENTS

 

EQUIPMENTS


  • Corrugated laminating machine,, bending machines, machine Z and C purlins modern Chinese imports
  • Truck cranes, trucks, motorcycles dig, bulldozer, road rollers.
  • Iron bending machine, cutting machine iron, electric welding machine, drilling machine, grinding machine, concrete mixer, vibrator machine, ironing dress, pumps.
  • Generator, electric winch, scaffolds, trees against the iron, steel coffa, coffa film.
STT NO. TÊN- MÃ THIẾT BỊ NAME / CODE SẢN XUẤT MADE IN SỐ LƯỢNG QUANTITY
1 XEĐÀO ĐẤT DAEWOO SILA EXCAVATOR KOREA 01
2 MÁY ỦI TK5113 PNEUMATIC BULLDOZER JAPAN 01
3 XE ỦI KOMATSU D31P-17 CATERPILLA BULLDOZER JAPAN 02
4 XE ỦI KOMATSU D40P CATERPILLA BULLDOZER JAPAN 01
5 XE ỦI KOMATSU D31P-18 CATERPILLA BULLDOZER JAPAN 01
6 MÁY ỦI TK5113 GRADER JAPAN 01
7 XE LU SAKAI KD 7608 ROLLER JAPAN 01
  XE LU HUBER EI1012 ROLLER JAPAN 01
8 XE LU SAKAI 10 TẤN ROLLER 10TON JAPAN 01
9 XE LU TAY 500KG ROLLER 500KG JAPAN 01
10 MÁY ĐẦM CÓC SAKAI RS45 TAMPING RAMMER JAPAN 04
11 XE TẢI CÓ CẨU SOOSAN TRUCK CRANE KOREA 01
12 MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 150KVA GENERNTOR JAPAN 01
13 MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100KVA GENERNTOR JAPAN 01
14 MÁY PHÁT ĐIỆN YAMAR 100KVA GENERNTOR JAPAN 01
15 MÁY PHÁT ĐIỆN 20KVA GENERNTOR CHINA 01
16 MÁY BIẾN ÁP CHINA 01
17 MÁY CÁN TÔN YX32-250-1000 1000- ROOF ROLL FORMING MACHINE CHINA 01
18 MÁY CÁN TÔN L470 L470 ROOF FORMING MACHINE CHINA 01
19 MÁY CHẤN TÔN HYDRAULIC PRESSBRAKE MACHINE CHINA 01
20 MÁY XẺ TÔN SLITER MACHINE VIETNAM 01
21 MÁY CẮT TÔN CUTTING MACHINE CHINA 01
22 MÁY CÁN XÀ GỒ C C – SHAPE FORMING MACHINE CHINA 01
23 MÁY CÁN XÀ GỒ C Z – SHAPE FORMING MACHINE CHINA 01
24 MÁY UỐN TÔN FOLD MACHINE CHINA 01
25 XE BÁN TẢI FORD PICKUP TRUCK FORD 01
26 XE BÁN TẢI FORD PICKUP TRUCK MITSUBISHI 01
27 CONTAINER VĂN PHÒNG 40F CONTAINER OFFICE VIETNAM 03
28 DÀN GIÁO XÂY DỰNG CONSTRUCTION SCAFFOLDING VIETNAM 100